ZAKRES USŁUG

Zakres wsparcia prawnego

Świadczymy kompleksowe usługi prawne z niżej wskazanych dziedzin prawa. W ramach oferowanej pomocy prawnej sporządzamy i opiniujemy umowy, przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma, w tym procesowe oraz reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej w Polsce. W każdym przypadku rodzaj pomocy jest dopasowany do konkretnego problemu prawnego.

W wielu przypadkach wystarczające okaże się udzielenie kompleksowej i rzetelnej porady prawnej. Niekiedy jednak konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego lub reprezentacja Klienta w już toczącym się przeciwko niemu postępowaniu.

Każdą sprawę traktujemy priorytetowo i dążymy do jej jak najszybszego zakończenia. W wielu przypadkach z dużym powodzeniem da się rozwiązać problem prawny na drodze polubownej. Są także takie sprawy, w których nawet pozytywny wyrok sądu nie przyniesie pożądanego skutku. Wówczas kierujemy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego w celu przymuszenia niesolidnego dłużnika do spełnienia ciążącego na nim świadczenia.

Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji w zakładce kontakt pozostawiamy numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy.

Prawo karne

Świadczymy kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w tym prawa wykroczeń i wykonawczego. Z punktu widzenia interesu Klientów w postępowaniu karnym czas ma niebagatelne znaczenie i niezwykle istotna jest pomoc obrońcy już na wczesnym etapie każdej sprawy.

Reprezentujemy Klientów we wszystkich sprawach karnych – na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Występujemy w charakterze obrońcy podejrzanych i oskarżonych, jak również pełnomocnika pokrzywdzonych. Prowadzimy sprawy dotyczące, m.in. przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, oskarżenia prywatnego, przestępstw i wykroczeń karnoskarbowych, zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Prawo cywilne

W ramach wykonywanej praktyki prowadzimy sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów przed sądami, sporządzamy pozwy i inne pisma procesowe, sporządzamy i opiniujemy umowy, przygotowujemy opinie prawne. W szczególności prowadzimy sprawy o zapłatę, ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę prawa własności,  zasiedzenie, najem/dzierżawę nieruchomości, wykonywanie obowiązków umownych.

Prawo rodzinne i spadkowe

Specjalizujemy się w prowadzeniu wszystkich spraw, które mają związek z prawem rodzinnym. W szczególności prowadzimy sprawy o rozwód, separację, ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimenty, ustalenie opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi, podział majątku wspólnego. Z zakresu prawa spadkowego oferujemy kompleksową pomoc prawną przy dziedziczeniu ustawowym oraz testamentowym.  W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące testamentu, zachowku, działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku, wydziedziczenia, stwierdzenia niegodności dziedziczenia.

Prawo administracyjne

Z zakresu prawa administracyjnego sporządzamy wszelkiego rodzaju wnioski, odwołania i skargi oraz reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej we wszystkich sprawach z tej dziedziny prawa.

Prawo pracy

Nie zamykamy się również na problemy prawne pracowników i pracodawców.  Swoim klientom udzielamy pomocy prawnej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pomoc prawna w tym przedmiocie ma dwa wymiary. Pierwszy dotyczy wsparcia pozasądowego, które obejmuje między innymi sporządzania kontraktów, regulaminów, wypowiedzeń umów o pracę, czy innej, niezbędnej dokumentacji pracowniczej. Drugi dotyczy wsparcia sądowego. Reprezentujemy pracowników i pracodawców w sporach sądowych we wszystkich instancjach, np. w sprawach o wypłatę zaległego wynagrodzenia, odszkodowania za mobbing lub dyskryminację.

Sprawy frankowe

Działając na rzecz kredytobiorców, tzw. frankowiczów, pomagamy uwolnić się od nadmiernych obciążeń wynikających z takich umów kredytowych. Powierzając sprawę naszej Kancelarii można zmniejszyć zadłużenie, uzyskać zwrot nadpłaty związanej ze wzrostem kursu franka i tzw. spreadem, odzyskać koszt ubezpieczenia pobranego przez bank. Na czas trwania sprawy z bankiem można uzyskać zabezpieczenie na mocy decyzji sądu, wstrzymujące pobieranie przez bank rat kredytowych.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Prowadzimy sprawy o odszkodowania oraz zadośćuczynienia. W ramach wykonywanej praktyki specjalizujemy się w dochodzeniu wyżej wskazanych należności w szczególności z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy, spalenia lub zalania mienia.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Nasza Kancelaria kieruje swoją ofertę również do przedsiębiorców. Oferujemy stałą lub doraźną pomoc prawną – podług potrzeb i zapatrywań biznesowych naszych Klientów. Jeżeli napotykacie Państwo na problemy prawne podczas prowadzenia działalności gospodarczej – zapraszamy do nawiązania kontaktu. Korzystanie z pomocy Kancelarii Adwokackiej podczas prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko jest dobrze postrzegane przez potencjalnych kontrahentów, ale przede wszystkim gwarantuje bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej.

W zakresie oferty dla przedsiębiorców między innymi oferujemy:

– doradztwo prawne;

– stałą lub doraźną obsługę prawną;

– bieżącą obsługę wszystkich spraw;

– sporządzanie i opiniowanie umów i innych dokumentów;

– reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.

Potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego?

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Kielcach. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy.